Oferta Educaţională 2016-2017

“Copiii sunt mesajele vii pe care le trimitem unor vremuri ce nu le vom vedea.” – John W. Whitehead

Activitatea instructiv-educativă se va desfăşura la:

 • 3 grupe mici
 • 4 grupe mijlocii
 • 3 grupe mari
 • 1 grupă maghiară

Activităţi curriculare:

 • Domeniul Ştiinţă;
 • Domeniul Limbă şi Comunicare;
 • Domeniul Estetic şi Creativ;
 • Domeniul Om şi Societate;
 • Domeniul Psihomotric.

Programul de funcţionare:

06:00-08:15 Primirea copiilor
08:15-08:45 Servirea micului dejun
08:45-12:00 Activităţi cu specific educativ:
 • activităţi de dezvoltare personală (rutine, tranziţii, activităţi opţionale);
 • activităţi pe domenii experienţiale;
 • jocuri şi activităţi alese.
12:30-15:30 Perioada de odihnă
15:30-17:00 Jocuri şi activităţi didactice alese:
 • activităţi recuperatorii pe domenii experienţiale;
 • activităţi de dezvolatare personală.

Grădiniţa cu Program Prelungit “Academia piticilor”Cluj – Napoca

Locul în care copiii mici învaţă lucruri mari!

 • Grupa Boboceilor Academia Piticilor Cluj-Napoca

 • Grupa Albinuţelor Academia Piticilor Cluj-Napoca

 • Grupa Florilor Academia Piticilor Cluj-Napoca

 • Grupa Iepuraşilor Academia Piticilor Cluj-Napoca

 • Grupa Delfinilor Academia Piticilor Cluj-Napoca

 • Grupa Veveriţelor Academia Piticilor Cluj-Napoca

 • Grupa Ursuleţilor Academia Piticilor Cluj-Napoca

 • Grupa Mămăruţelor Academia Piticilor Cluj-Napoca

 • Grupa Fluturaşilor Academia Piticilor Cluj-Napoca

 • Grupa Păsărelelor Academia Piticilor Cluj-Napoca

Organizarea personalului:

 • Cadre didactice specializate;
 • Personal didactic auxiliar;
 • Consilier şcolar şi logoped;
 • Personal nedidactic şi medical;
 • Cadre specializate pentru activităţile opţionale.

Activităţi extracurriculare:

 • Excursii;
 • Vizite;
 • Concursuri;
 • Serbări;
 • Parteneriate cu alte instituţii;
 • Participare la spectacole.

Programe naţionale desfăşurate în grădiniţă:

 • Să citim pentru mileniul III;
 • Primăvara copiilor;
 • Kalokagathia;
 • Paşi spre grădiniţa incluzivă.

Programe opţionale:

 • Pictură – “Lumea culorilor”;
 • Engleză;
 • Dans;
 • Tae Bo – “Minute de mişcare”.