Înscrieri

Conform calendarului publicat de Ministerul Educației Naționale perioada de inscriere în grădiniță pentru anul școlar 2019-2020 este între 06.05.05.2019-30.08.2019, fiind impărțită astfel:
06.05.2019-17.05.2019-REÎNSCRIERI
20.05-07.06.2019-PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE
24.06-19.07.2019-A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE
29.07-30.08.2019-ETAPA DE AJUSTĂRI
înscrierea se va face la secretariatul unității de pe Aleea Tazlău, nr.11, după următorul program:
LUNI 9.00-11.00
MARȚI 15-17
MIERCURI 9.00-11.00
JOI 15-17
VINERI – 9.00-11.00
Număr de locuri rămase disponibile în data de 21.05.2019, conform planului de școlarizare aprobat pentru anul 2019-2020:
secția română de 36 locuri grupa mică/2 locuri grupa mijlocie/0 locuri grupa mare;
secția maghiară 4 locuri grupa mică/ 0 locuri grupa mijlocie/2 locuri disponibile grupa mare;
Criteriu specific de înscriere:
împlinirea de către minor a vârstei de 3 ani până la data de 01.09.2019
Criterii generale de departajare:
Copilul este orfan de ambii părinţi sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familia
Copilul este orfan de un singur părinte
Fratele/sora este înmatriculat(ă) la grădiniţa la care se dorește înscrierea
Există un certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap
Documente necesare înscrierii la grădiniță:
– Cerere de înscriere – generata de SIIIR
– Adeverinţe de salariați ale părinţilor/ale unui părinte
– Copie Certificat de naştere copil
– Copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal
– Hotărâri judecătorești (dacă este cazul)
– Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare- adeverinţă medicală care să evidenţieze bolile copilului dacă este cazul
– Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale ale unităţii de învăţământ pentru care au optat
-Dosar plicCerere_inscriere_prescolar_2019